Představení Představení

Soutěž o nejlepší řízení inovací organizovaná společností A.T. Kearney.


Jsme přesvědčeni, že inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro podniky znamenají inovace kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky.

Soutěž Best Innovator poskytuje již 10 let svým účastníkům široké spektrum postřehů a poznatků, které jim pomáhají zlepšit inovační postupy, dosáhnout dalšího růstu a zachovat nebo posílit jejich konkurenceschopnost. Soutěž hodnotí proces, jakým společnosti k inovacím přistupují. Od doby svého prvního uvedení v roce 2003 na německém trhu se stala fórem, které každoročně představuje srovnání společností s nejlepší praxí v řízení inovací.

Do současné doby se soutěže Best Innovator zúčastnilo již více než 1 750 společností působících v různých odvětvích. Kromě České republiky pořádá A.T. Kearney soutěž na dalších 18 evropských a mimoevropských trzích – v Německu, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Norsku, Švédsku, Dánsku, Itálii, Belgii, Lucembursku, Chorvatsku, Slovinsku, Rusku, Brazílii, Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.